Undervisningsevaluering

I skoleåret 2018-2019 har vi gennemført niveaudelt undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk.

Eleverne er blevet holdinddelt efter samtaler om motivation og kunnen med faglærerne. Det har givet mulighed for at få alle med og flytte alle elever fra netop det sted, de stod, da de kom.

Det har været muligt at skifte niveau, idet grundpensum for holdene har været det samme, men det er relativt få elever, der har benyttet sig af dette, da de fleste har fået de ønskede faglige udfordringer på holdene.

I fagene kulturfag (historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og naturfag (biologi, geografi, fysik og kemi), samt idræt har eleverne været delt i 9. og 10. klasse. Selvom fagene ikke er del af de obligatoriske prøver i 10. klasse har alle elever haft disse fag. Vi har haft stor glæde af at se elevernes motivation her.

Fra næste skoleår vil vi udvikle på det gode samarbejde i de faglige teams, så den faglige undervisning bruger evidens fra både forskning og kloge kolleger her i huset og dermed bliver ved med at være den allerbedste, vi kan levere.