overskrift din hverdag

Din Hverdag

Sådan er de fleste dage på Lunderskov Efterskole

Du lever sammen med 180 andre elever, og for at det hele kan fungere, er det nødvendigt med lidt struktur. Dagene på Lunderskov Efterskole starter med at få orden på værelser og gange. Kl. 7.30 er der morgenmand og kl. 8.00 starter undervisningen. Vi tilrettelægger hverdagen, så du både har styr på tingene, bliver udfordret og får de pauser, du har brug for. Om aftenen er tiden din egen, men der er også mulighed for aktiviteter – og kl. 23 er dagen helt slut.

Se dagsprogrammet i detaljer her.

Fællesskab
Du vænner dig hurtigt til livet med 174 andre unge
På efterskolen får du venskaber
Reglerne beskytter fællesskabet – og den enkelte elev

Sådan er de vigtigste regler

På Lunderskov Efterskole vil vi have det godt sammen. For at opnå dette er der nogle helt simple regler, vi alle sammen skal overholde. Du skal generelt opføre dig ordentligt, tage hensyn til andre og rette dig efter henstillinger fra personalet. Vi tillader ikke alkohol, cigaretter eller euforiserende stoffer, mens du er på skolen (eller på vej til eller fra den) – og så vil ikke have, at eleverne har sex indbyrdes. Det er da ret enkelt, ikke? Bemærk venligst, at overtrædelse af skolens regler kan medføre bortvisning.

Udover de helt faste regler, har vi også nogle forventninger til dig. Vi forventer, at du er de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, og at du laver dine lektier. Men mest af alt forventer vi, at du kommer for at deltage i fællesskabet.

Det spiser vi

På Lunderskov Efterskole er vi glade for mad og det at nyde et måltid sammen. Maden smager bare bedre, når vi spiser den sammen. Vi spiser godt og varieret, og vores køkken og elever hjælper til med det praktiske. Der er adgang til frugt og mellemmåltider mellem hovedmåltiderne – det skal ikke være mangel på brændstof til hverken krop eller hjerne, der standser dine udfoldelser.

Hvis du er vegetar eller har særlige behov, finder vi helt sikkert fint ud af dét. Ring eller skriv gerne for en tjekker.

Du kan se læse mere om vores køkken, mad og spisekultur her.

Mad efterskole
To drenge krammer hinanden
Måske kan en roomie blive din bedste ven?

Værelset og dine ‘roomies’

At bo på værelse sammen med en vildt fremmed kan for nogen være en skræmmende tanke og for andre lyde helt fantastisk. På Lunderskov Efterskole har vi både 2-, 3- og 4-mands værelser. Det er skolen, der bestemmer, hvem du bor på værelse med og netop det at bo sammen med andre er én af de største glæder ved at gå på efterskole – og nogle gange en udfordring. Man kommer simpelthen ikke igennem et efterskoleår uden at blive uvenner med nogen – og blive venner igen. Kunsten er at komme videre – det hjælper vi dig med.

Et par gange i løbet af skoleåret er der værelsesbytte.

Weekender

På Lunderskov Efterskole lægger vi stor vægt på at være 7-dages skole. Det betyder, at vi meget meget gerne ser dig på skolen i weekenderne. Det er i weekenderne, at du får god tid til at være sammen med dine skolekammerater og bruge skolens faglokaler og faciliteter til egne projekter.

I weekenderne deltager man i måltider og tjanser. Senest tirsdag aften skal du meddele, om du vil være på skolen i den kommende weekend, eller om du skal hjem. Enkelte weekender er ”bliveweekender”. Her skal alle elever blive på skolen og deltage i undervisningen. 

Weekenderne fremgår af årsplanen.

Weekend
I weekenden er der tid til at hygge længe om aftenen
kontaktgruppe

Kontaktgruppe

Din kontaktgruppe er din nærmeste ‘familie’, mens du går på efterskole. I spiser sammen, snakker sammen og har tjanser sammen. En kontaktgruppe består af en lærer og 9-10 elever på tværs af køn og årgange. Og din kontaktgruppe er den samme helt året. Det er dem, du spiser med, gør rent og samarbejer med. I den første tid på skolen vil vi bruge en del energi på, at I lærer hinanden rigtig godt at kende i kontaktgruppen, og din kontaktlærer vil hurtigt være den lærer, der kender dig bedst. Kontaktlæreren er også den vigtigste forbindelse mellem skolen og dine forældre og kan altid kontaktes, hvis der er spørgsmål eller kommentarer.

Samlinger

At gå på efterskole handler i høj grad om at blive klog på sig selv og livet. Til samlingerne tager vi fat på menneskelivet gennem fortællinger, sange og debatter. Vi har to samlinger næsten hver dag.

Det er livsoplysning på en måde, som vi i Danmark er vidt berømt for ude i verden med grundfortællinger fra litteraturen, kulturhistorien, Bibelen og myterne. Vi taler om politik, religion, filosofi og bruger både musik, fortællinger og kunst til at forstå alle de store spørgsmål. Det er noget, du måske selv kan bruge i dit liv og som du i hvert fald skal kende til som dansker og europæer.

Vi holder samlingerne i vores runde, flotte samlingssal.

 

Samling
Elevråd

Fællesskabsråd

På Lunderskov Efterskole har vi ikke et elevråd i klassisk forstand. Her hedder det fællesskabsrådet, og det har til formål at styrke og aktivere skolen fællesskab.

Fællesskabsrådet er skolens elevdemokrati. Hver kontaktgruppe vælger en elev til fællesskabsrådet. På den måde er hele skolen repræsenteret og har en stemme i rådet. Et par gange i måneden holder fællesskabsrådet møde med pædagogisk leder Morten og kommunikationsmedarbejder Nikolaj. Her bliver snakket, diskuteret og udviklet ideer til glæde for det store fællesskab. 

Rengøring og tjanser

Har du aldrig prøvet at gøre rent, så skal du nok få lært det hos os. For det er en del af dagligdagen på efterskole at gøre rent efter sig selv. Sammen med dine værelseskammerater er du ansvarlig for oprydning og rengøring på værelset,  toiletter og badeværelser. I kontaktgruppen har I desuden ansvar for rengøringen på et fællesområde på skolen.

Kontaktgrupperne skiftes til at have køkkentjans i en uge ad gangen. Når man har tjanser, handler det kort sagt om at hjælpe med afvikling af måltider; dvs køkkenet forbereder maden og kontaktgruppen stiller maden ind, tager den ud og afrunder ved at vaske op. Din kontaktgruppe har tjansen 3-4 gange i løbet af skoleåret, –  så det bliver såmænd kun til 15-20 gange opvask på et år.

Rengøring
Daglig rengøring er til fælles bedste
Elevrådet holder møde

Kökkenkraft

Som på de fleste efterskoler, er eleverne også i køkkenet på Lunderskov Efterskole. Hver uge er 4 elever med til at lave mad til alle de andre – vi kalder det Kökkenkraft. Formålet er primært at eleverne lærer, hvordan et måltid bliver til og hvilke overvejelser og arbejdsopgaver, der ligger bag.
Som Kökkenkraft-elev går man ikke glip af noget meget vigtigt. Er der fx produktionsdag til musical – så klarer det faste køkkenpersonale maden den dag.