Forældreinfo

Lunderskov Efterskole gør en stor indsats for, at du som forælder kan føle dig tryg og velinformeret, når dit barn er hos os.

Mindst en gang om måneden sender vi nyhedsbrev ud og ca. 10 gange i løbet af skoleåret bliver du inviteret til at komme på skolen. Din primære kontakt til skolen er dit barns kontaktlærer, som du altid er velkommen til at kontakte.

Viggo er din ven
Skolens intrasystem hedder Viggo – opkaldt efter en solid og troværdig gammel landmand. Som forældre får I ved skolestart adgang til Viggonet.

To smilende mødre på rundvisning på skolen
webshop med skoletøj

Skoletøj

Du kan købe Lunderskov Efterskole-tøj i en webshop hos firmaet Sport og Profil.

Se mere her: https://sportogprofil.dk/lunderskov/

Skoleåret 23/24

Værd at vide for forældre

Vigtige datoer i skoleåret

Vigtige datoer i skoleåret 2023-2024
Du kan finde alle ferier, hjemmeweekender og meget anden information i årsplanen, som du kan se herunder. Men her følger et par vigtige datoer, hvor vi blandt andet håber at se jer forældre i huset. Så sæt gerne kryds kalenderen:

August:
I den første tid kører vi introuge. Det er værd at være opmærksom på.

September:
Onsdag d. 13.09 – fredag d. 15.09: Vi tager på fællestur hele efterskolen. Det kræver telt, sovepose mv. Eleverne har forlænget weekend, når de kommer hjem om fredag.

Lørdag d. 23.09: Familiedag/Showcase: Kom og se eleverne fremvise og optræde med deres linjefag. OBS. Weekenden er en bliveweekend for eleverne, da der er Efterskolernes Dag søndag d. 24.09.

Oktober:
Fredag d. 13.10: Forældrekonsulation og tag dit barn med hjem på efterårsferie. Alle forældre + elever skal til samtale med kontaktgruppelæreren her på skolen.

December:
Lørdag d. 2.12: JuleExperience. Familierne inviteres på skolen til en sjov dag. OBS. Weekenden er en bliveweekend, hvor der er undervisning for eleverne om søndagen.

Onsdag d. 20.12: Juleindledning. Forældre er inviteret til juleindledning. En slags julegudstjeneste med sang, dans og historier. Og så er det hjem på ferie.

Januar:
Lørdag d. 28.1 + Søndag d. 29.1: Opvisning af årets musical for alle forældre og familiemedlemmer. Her vil der være flere forestillinger i løbet af dagene. Mere info følger, når vi kommer nærmere.

Februar:
Fredag d. 9.2: Forældrekonsulation på skolen. Man tager elever med hjem på vinterferie efterfølgende.

April:
Lørdag d. 20.4: Dolly Awards. Lav popcorn og sid klar derhjemme. Lunderskov Efterskole sender live fra ‘Dolly Awards 2024’ her på skolen. Efterskolernes svar på ‘Oscar’-showet.

Juni: 
Lørdag d. 22.6: Kulturfestival, hvor vi eleverne for sidste gang optræder og fremviser, hvad de kan og har lært. Familierne inviteres til en festlig dag.

Lørdag d. 29.6: Dimission og afslutningsdag

 

 

Vi bruger Viggo som forældreintra

Dagsrytmen på Lunderskov Efterskole

Morgener

07.00
Her starter morgenmaden i spisesalen.

07.30  
Sygemelding ved kontoret
Hvis man vil melde sig syg, så skal man kl. 7.30 sidde ved skolens kontor. Her vil du samtale med en lærer om du skal meldes syg.

07.30 – 07.45
Morgensamling i Foredragssalen starter
Vi forventer, at man er der før 7:30 og er klar – ligesom hvis det var traditionel undervisning. 

07.50 
Du kan nå at hente dine ting til undervisningen og måske børste tænder.

08.00
Undervisningen begynder

Dagskema

Dagskemaet ændrer sig fra dag til dag, og der kan være anderledes dage og uger.

9.35
Formiddagskaffe

11.30
Område-rengøring

15.00
Eftermiddagskaffe

Aftener

16.10
Undervisningen ender og aftenvagten tager over

16.45
Har du køkkentjans, så er det nu

17.15
Aftensmad

18.00 – 19.00
Stilletime

Sidst på aftenen afhænger tidspunkterne af årstiden – om vinteren går vi lidt før i seng

21.00 (20.30 om vinteren)
Aftenkaffe i Spisesalen

21.30 (21.00)
Aftensamling i Foredragssalen

22.00 (21.30)
På egen gang

22.20 (22.00)
På eget værelse og klar til at gå i seng. Vi siger godnat.

23.00 (22.30)
Ro

Weekender

Weekender begynder altid med et weekendmøde fredag klokken 15.00.

Weekender slutter altid, når de hjemrejste elever kommer tilbage søndag fra klokken 19.00 – Herefter gælder almindelige aftentider.

Mellem fredag klokken 15.00 og søndag klokken 19.00 kan tiderne variere fra weekend til weekend.

 

Grundregler

Alle skolens regler er til for at beskytte den enkelte elev og/eller fællesskabet.
Reglerne er ikke mange, men de står fast!

1. Eleverne skal i alle forhold vise respekt for kammeraterne samt skolen og dens ansatte.

2. Det er ikke tilladt at ryge/snuse, indtage eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer.
Dette gælder også under transport til og fra skolen.

3. Det er ikke tilladt at have nogen form for seksuelt samvær.

Overtrædelse af skolens regler kan medføre bortvisning.

Sygdom

Sygdom
Hvis du har feber eller på anden måde er så syg, at du en dag ikke kan deltage i undervisningen, skal du sygemelde dig på kontoret om morgenen klokken 7.30. Hvis du er sygemeldt, er du på dit værelse resten af dagen, og din kontaktgruppe sørger for mad og drikke ved måltiderne. Vi forventer, at man bliver på værelset hele dagen. 

Sygesikringsbevis
Eleverne skal medbringe deres sygesikringsbevis og opbevare det på værelset.

Læge- og tandlægebesøg
Hvis du får behov for akut lægebehandling, sørger skolen for en tid hos lægen i Lunderskov. Skolens Falck-abonnement dækker ved eventuel transport til skadestuen. Tandlægebesøg skal normalt ordnes af hjemmet i forbindelse med ferier og forlængede weekender.

Vi forventer, at alle elever kan deltage i fysiske aktiviteter på skolen (herunder cykel– og vandreture!), medmindre vi har modtaget en lægeerklæring, som præciserer, hvad du evt. ikke må/kan.

Weekender

Weekender

På Lunderskov Efterskole lægger vi stor vægt på at være 7-dages skole.
Det betyder, at vi meget gerne ser dig på skolen i weekenderne. Det er i weekenderne, at du får god tid til at være sammen med dine skolekammerater og bruge skolens faglokaler og faciliteter til egne projekter. I weekenderne deltager man i måltider og tjanser. Der vil desuden være forskellige aktiviteter. Nogle er tilbud, og andre skal man deltage i.
Senest tirsdag aften skal du meddele, om du vil være på skolen i den kommende weekend, eller om du skal hjem.
Bemærk, at man enten er på skolen hele weekenden eller slet ikke! Dette er meget vigtigt for fællesskabet og udbyttet af weekenderne.
OBS: Når elever fortæller os, at de tager hjem i weekenden, så regner vi med, at det er rigtigt. Vi foretager altså ingen kontrol fra skolens side.

Bemærk venligst, at kontoret ikke modtager eller besvarer mail i weekenden. Ring i stedet på vagttelefonen – 24247611, hvis du skal give en vigtig besked.

Bliveweekender
Enkelte weekender er ”bliveweekender”. Her skal alle elever blive på skolen og deltage i undervisningen. Bliveweekenderne fremgår af årsplanen.

Penge og andre værdier

Lommepenge
Skolen anbefaler MobilePay eller et Visa Elektronkort eller et lignende betalingskort til lommepenge.
Det begrænser mængden af kontanter og forhindrer tyveri.

Tyveri
Desværre vil der ind imellem forsvinde ting – også på en efterskole. Alle elever råder over et aflåseligt skab, og heri skal værdigenstande opbevares, når de ikke er i brug.
Skolen kan ikke pålægges ansvar ved eventuelt tyveri; men vi vil meget gerne informeres så hurtigt som muligt, hvis der forsvinder ting eller penge.
Tyveri skal iøvrigt også anmeldes til politiet.

Forsikring
Forældre opfordres til at tegne relevante forsikringer. Skolen kan desværre ikke påtage sig ansvaret for eventuelle skader samt bortkomne, stjålne eller ødelagte ting. Skolen sørger for rejseforsikring på udlandsturen.

Ødelæggelser
Eventuelle ødelæggelser skal straks meddeles til vagtlærere, forstanderne eller pedellen. Vi forbeholder os ret til at kræve erstatning, hvis en elev ødelægger skolens ejendele. Vi har den ordning, at man slipper med at betale 50 % af udgiften til uheldige småskader, hvis man med det samme fortæller os om det. Ved større ødelæggelser og forsikringssager opkræver vi det fulde beløb.

Værelset - hvad man skal og må

Værelset
Dit værelse er egentlig ikke dit. For det første deler du det jo med én eller flere andre elever og for det andet er det egentlig skolens – du låner det bare. Sommetider har skolen brug for dit værelse til kurser eller andet – Dette sker altid efter nærmere aftale med eleverne.

Det er tilladt at indrette sig på sit værelse med plakater, billeder m.v., hvis du benytter de metoder til ophængning, som vi anviser dig. Som udgangspunkt blander vi os ikke i, hvad du vil have hængende, men der er dog grænser for, hvad vi kan holde til. Derfor forbeholder vi os ret til at justere lidt på din dekorering. Men dette gælder i øvrigt også tøj og væremåde – vi skal kunne være her alle sammen.

Værelsesbytte
Det er altid spændende at finde ud af, hvem man skal bo sammen med på værelset. Vi gør os umage med at sammensætte gode værelser. Nogle gange kan det være svært at få til at fungere, men det er en vigtig del af din efterskoleuddannelse at lære, at være sammen med forskellige mennesker. 2 gange i løbet af året bytter vi værelser.

Værelsesrengøring
Hver morgen er der værelsesoprydning. Vi kalder det SEGA og du skal være klar klokken 07.00
Flere gange om ugen er der afsat tid til grundig rengøring.
Det er dig og din(e) rumbo(er) der skal holde orden og gøre rent på værelset.
Har du aldrig prøvet at gøre rent, skal vi nok lære dig det.

Sengetøj
Husk altid at have et ekstra sæt rent sengetøj i skabet og husk at skifte mindst hver 14. dag.

Ingen Ild!
På grund af risiko for brand, må hverken stearinlys eller fyrfadslys benyttes på værelserne.

El-artikler mm.
Du må medbringe et mindre stereoanlæg eller bluetooth-højttaler.  Mange elever ejer store flotte anlæg eller måske en Soundbox, dem er er desværre ikke plads til på skolen – hverken på værelset eller i vores ører! Vi forbeholder os ret til at hjemsende et anlæg, hvis du fylder for meget!
Man må ikke medbringe Tv-apparat.
På fællesgangene kan det være dejligt at have en El-kedel eller en toaster til fælles brug. Efter skolestart kan I aftale på gangmøderne, hvem der medbringer hvad.

Mini-ovne, mikrobølgeovne, køleskabe o.l. må dog ikke medbringes!

Nøgle
Ved skolestart får du udleveret en nøgle til dit værelse og skab. Hvis du mister din nøgle, skal du straks henvende dig på kontoret. Her vil du få udleveret en ny nøgle. Den nye nøgle koster kr. 250,- , der trækkes fra dit depositum.

Måltiderne

Vi spiser 6 gange om dagen, – 3 hovedmåltider og 3 kaffemåltider. Kaffemåltiderne bestemmer du selv om du vil komme til, men ved hovedmåltiderne skal du deltage. Ved hovedmåltiderne spiser du med din kontaktgruppe. Ved alle andre måltider er der frie pladser. Måltiderne er vigtige samlingspunkter på dagen, hvor vi alle er sammen og kan give beskeder.

På Lunderskov Efterskole får du god og varieret mad. Vores køkkenchef, kok og bager sørger for, at du får mad, du kender – men også får prøvet noget nyt. Du kan læse mere om mad på Lunderskov Efterskole her. 

Vi ser sådan på det, at alt hvad der foregår på vores efterskole er en form for undervisning. Det gælder også den mad, vi serverer. Holdninger til mad handler både om næring og læring.

Køkkenet er åbent
Ja, helt åbent er det ikke, for der er nogle hygiejneregler, der skal overholdes. Men vi lægger vægt på at være i dialog med eleverne.

Kökkenkraft
Eleverne bruger på skift en uge i køkkenet, hvor de er med til at lave den mad, de andre skal spise og på den måde lærer noget om madlavning, køkkenhygiejne og ernæring.

Pakkeliste

Pakkeliste

Hvad man skal medbringe – og hvad man ikke skal medbringe!

Computere

Vi forventer, at alle elever medbringer en bærbar computer til skolebrug. Den behøver ikke at være hverken ny eller fantastisk – bare den virker. Du kan benytte skolens trådløse netværk overalt på skolen, men bemærk: Netværket er slukket mellem 22:30 og 07:00.

Som alle andre personlige ejendele medtages computeren på eget ansvar. Computere på værelset skal være slukkede i tidsrummet 22:30 – 07:00.

Vi forventer, at computere primært bliver brugt som arbejdsredskaber. Tænk på, hvordan et efterskoleår ville blive, hvis alle sad på deres værelse med deres computer – ikke særlig sjovt!

Cykler

Elever kan medbringe en cykel på skolen, men det er ikke noget krav. Husk – det er ofte nødvendigt, at elever og forældre hjælpes ad med at holde øje med cyklens tilstand. Vi anbefaler, at cykelhjelm medbringes og bruges!

Musikanlæg

Du er meget velkommen til at medbringe en mindre Bluetooth-højtaler til værelset. Mange elever ejer store flotte anlæg og Soundboks, men der er ikke plads til dem på skolen, hverken på værelset eller i vores ører. Det er derfor tilladt at medbringe eksempelvis Soundboks eller store anlæg. Man må heller ikke medbringe Tv-apparat.

Køkkengrej

På fællesgangene kan det være dejligt at have en el-kedel eller en toaster til fælles brug. Efter skolestart, kan I på de respektive gange aftale, hvem der medbringer. Tingene bruges kun i gangenes tekøkkener. Det er ikke tilladt at have eller bruge en toaster på værelset.

Miniovne, mikrobølgeovne, køleskabe o.l. må dog ikke medbringes!

Softguns m.m.

Softguns og andre våben eller ulovlige knive vil vi ikke have på skolen!

Krus

Alle elever skal medbringe et krus, som kan benyttes på værelset, gangen og ture. Der må ikke lånes nogen form for service i køkkenet.

Musikinstrumenter

Tag meget gerne musikinstrumenter med! Skolen råder over en del instrumenter til rytmisk sammenspil og øvning, men elever, der for eksempel spiller blæseinstrumenter, skal selv medbringe instrumenter.

Ordbøger

Skolen har licens til ordbøger på nettet til dansk, tysk, engelsk og fransk. Er du vant til at bruge trykte ordbøger, skal du selv medbringe til de sprogfag, du har valgt, samt en retskrivnings- og betydningsordbog.

Sengetøj

Der skal medbringes dyne, pude og rullemadras samt 2 sæt sengelinned. Vådliggere skal medbringe gummilagen eller lignende.

Vi anbefaler at du medbringer en rullemadras i størrelse 80*200 cm, da vi har senge i varierende størrelser. Andre størrelser rullemadrasser kan også benyttes.

Skolesager

Du skal medbringe skoletaske og penalhus med skrivesager samt lommeregner. Vi anbefaler TEXAS TI-30X (til batteri eller med solceller) eller tilsvarende matematikregner til folkeskolens ældste klasser. Du må ikke bruge mobilens lommeregner til daglig. Skal du bruge mobilen til prøven, skal simkortet tages ud.

Du skal medbringe saks, passer, lineal, vinkelmåler og tegnetrekant. Hæfter og papir udleveres i nødvendigt omfang. Desuden skal du medbringe et USB-stik.

Sportsudstyr

Medbring idrætstøj og sko til indendørs idræt. Hvis du vil spille badminton eller bordtennis, skal du selv medbringe ketcher/bat og fjerbolde/bordtennisbolde. Husk også svømmetøj!

Fodboldstøvler må kun benyttes udendørs.

Sygesikringsbevis

Eleverne skal medbringe deres sygesikringsbevis og opbevare det på værelset.

Vask

Du har mulighed for at vaske/tørre tøj i skolens vaskeri – husk derfor en håndfuld 20’ere hvis du vil benytte dig af dette. Man kan ikke bruge mobile Pay.

 

Tjekliste

 Dyne og pude
 Rullemadras f.eks. 80×200
 2 sæt sengelinned
 Toiletsager
 Håndklæder
 Computer, bærbar
 Skrivebordslampe
 Hovedtelefoner
 USB-stick
 Lommeregner
 Saks og passer
 Tegnetrekant, vinkelmåler, lineal
 Krus
 Skriveunderlag
 Vækkeur!
 Papirkurv
 Vasketøjskurv
 Armbåndsur,  (du har ikke altid mobil på dig til at tjekke tiden)
 Skrivebordslampe
 Indendørs sportssko
 Skoletaske – Vigtigt!
 Udendørs sportssko
 Penalhus med indhold
 Idrætstøj
 Evt. badmintonketsjer
 Evt. svømmetøj
 Evt. musikinstrument
 Evt. cykel, cykelhjelm og cykellygter
 Evt. kamera

Skoleåret 24/25

Værd at vide for forældre

Vigtige datoer i skoleåret

Vigtige datoer i skoleåret 2024-2025
Du kan finde alle ferier, hjemmeweekender og meget anden information i årsplanen, som du kan se herunder. Men her følger et par vigtige datoer, hvor vi blandt andet håber at se jer forældre i huset. Så sæt gerne kryds kalenderen:

August:
Der er velkomstdag søndag d. 11.08. I den første tid kører vi introuge. Det er værd at være opmærksom på.

September:
Onsdag d. 11.09 – fredag d. 13.09: Vi tager på fællestur hele efterskolen. Det kræver telt, sovepose mv. Eleverne har forlænget weekend, når de kommer hjem om fredagen.

Lørdag d. 28.09: Familiedag/Showcase: Kom og se eleverne fremvise og optræde med deres linjefag. OBS. Weekenden er en bliveweekend for eleverne, da der er Efterskolernes Dag søndag d. 29.09.

Oktober:
Fredag d. 11.10: Forældrekonsulation og tag dit barn med hjem på efterårsferie. Alle forældre + elever skal til samtale med kontaktgruppelæreren her på skolen.

December:
Lørdag d. 30.11: JuleExperience. Familierne inviteres på skolen til en sjov dag.

December:
Fredag d. 20.12: Juleindledning. Forældre er inviteret til juleindledning. En slags julegudstjeneste med sang, dans og historier. Og så er det hjem på ferie.

Februar:
Søndag d. 2.2: Opvisning af årets musical for alle forældre og familiemedlemmer. Her vil der være flere forestillinger i løbet af dagene. Mere info følger, når vi kommer nærmere.

Fredag d. 7.2: Forældrekonsulation på skolen. Man tager elever med hjem på vinterferie efterfølgende.

April:
Lørdag d. 26.4: Dolly Awards. Lav popcorn og sid klar derhjemme. Lunderskov Efterskole sender live fra ‘Dolly Awards 2025’ her på skolen. Efterskolernes svar på ‘Oscar’-showet.

Juni: 
Lørdag d. 21.6: Kulturfestival, hvor vi eleverne for sidste gang optræder og fremviser, hvad de kan og har lært. Familierne inviteres til en festlig dag.

Lørdag d. 28.6: Dimission og afslutningsdag

 

 

Vi bruger Viggo som forældreintra

Dagsrytmen på Lunderskov Efterskole

Morgener

07.30
Her starter morgenmaden i spisesalen.

07.50
Sygemelding ved kontoret
Hvis man vil melde sig syg, så skal man kl. 7.50 sidde ved skolens kontor. Her vil du samtale med en lærer om du skal meldes syg.

08.00
Undervisningen begynder

Dagskema

Dagskemaet ændrer sig fra dag til dag, og der kan være anderledes dage og uger.

9.30
Formiddagssamling

9.50
Formiddagskaffe

10.15
Undervisning fortsat

11.30
Område-rengøring

12.15
Frokost i spisesalen

13.00
Undervisning fortsat

15.00
Eftermiddagskaffe

Aftener

16.10
Undervisningen ender og aftenvagten tager over

16.45
Har du køkkentjans, så er det nu

17.15
Aftensmad

18.00 – 19.00
Stilletime

Sidst på aftenen afhænger tidspunkterne af årstiden – om vinteren går vi lidt før i seng

21.00 (20.30 om vinteren)
Aftenkaffe i Spisesalen

21.30 (21.00)
Aftensamling i Foredragssalen

22.00 (21.30)
På egen gang

22.20 (22.00)
På eget værelse og klar til at gå i seng. Vi siger godnat.

23.00 (22.30)
Ro

Weekender

Weekender begynder altid med et weekendmøde fredag klokken 15.00.

Weekender slutter altid, når de hjemrejste elever kommer tilbage søndag fra klokken 19.00 – Herefter gælder almindelige aftentider.

Mellem fredag klokken 15.00 og søndag klokken 19.00 kan tiderne variere fra weekend til weekend.

 

Grundregler

Alle skolens regler er til for at beskytte den enkelte elev og/eller fællesskabet.
Reglerne er ikke mange, men de står fast!

1. Eleverne skal i alle forhold vise respekt for kammeraterne samt skolen og dens ansatte.

2. Det er ikke tilladt at ryge/snuse, indtage eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer.
Dette gælder også under transport til og fra skolen.

3. Det er ikke tilladt at have nogen form for seksuelt samvær.

Overtrædelse af skolens regler kan medføre bortvisning.

Sygdom

Sygdom
Hvis du har feber eller på anden måde er så syg, at du en dag ikke kan deltage i undervisningen, skal du sygemelde dig på kontoret om morgenen klokken 7.50. Hvis du er sygemeldt, er du på dit værelse resten af dagen, og din kontaktgruppe sørger for mad og drikke ved måltiderne. Vi forventer, at man bliver på værelset hele dagen.

Sygesikringsbevis
Eleverne skal medbringe deres sygesikringsbevis og opbevare det på værelset.

Læge- og tandlægebesøg
Hvis du får behov for akut lægebehandling, sørger skolen for en tid hos lægen i Lunderskov. Skolens Falck-abonnement dækker ved eventuel transport til skadestuen. Tandlægebesøg skal normalt ordnes af hjemmet i forbindelse med ferier og forlængede weekender.

Vi forventer, at alle elever kan deltage i fysiske aktiviteter på skolen (herunder cykel– og vandreture!), medmindre vi har modtaget en lægeerklæring, som præciserer, hvad du evt. ikke må/kan.

Weekender

Weekender

På Lunderskov Efterskole lægger vi stor vægt på at være 7-dages skole.
Det betyder, at vi meget gerne ser dig på skolen i weekenderne. Det er i weekenderne, at du får god tid til at være sammen med dine skolekammerater og bruge skolens faglokaler og faciliteter til egne projekter. I weekenderne deltager man i måltider og tjanser. Der vil desuden være forskellige aktiviteter. Nogle er tilbud, og andre skal man deltage i.

Senest tirsdag kl. 13.30 skal du meddele, om du vil være på skolen i den kommende weekend, eller om du skal hjem. Bemærk, at man enten er på skolen hele weekenden eller slet ikke! Dette er meget vigtigt for fællesskabet og udbyttet af weekenderne.
OBS: Når elever fortæller os, at de tager hjem i weekenden, så regner vi med, at det er rigtigt. Vi foretager altså ingen kontrol fra skolens side.

Bemærk venligst, at kontoret ikke modtager eller besvarer mail i weekenden. Ring i stedet på vagttelefonen – 24247611, hvis du skal give en vigtig besked.

Bliveweekender
Enkelte weekender er ”bliveweekender”. Her skal alle elever blive på skolen og deltage i undervisningen. Bliveweekenderne fremgår af årsplanen.

Penge og andre værdier

Lommepenge
Skolen anbefaler MobilePay eller et Visa Elektronkort eller et lignende betalingskort til lommepenge.
Det begrænser mængden af kontanter og forhindrer tyveri.

Tyveri
Desværre vil der ind imellem forsvinde ting – også på en efterskole. Alle elever råder over et aflåseligt skab, og heri skal værdigenstande opbevares, når de ikke er i brug.
Skolen kan ikke pålægges ansvar ved eventuelt tyveri; men vi vil meget gerne informeres så hurtigt som muligt, hvis der forsvinder ting eller penge.
Tyveri skal iøvrigt også anmeldes til politiet.

Forsikring
Forældre opfordres til at tegne relevante forsikringer. Skolen kan desværre ikke påtage sig ansvaret for eventuelle skader samt bortkomne, stjålne eller ødelagte ting. Skolen sørger for rejseforsikring på udlandsturen.

Ødelæggelser
Eventuelle ødelæggelser skal straks meddeles til vagtlærere, forstanderne eller pedellen. Vi forbeholder os ret til at kræve erstatning, hvis en elev ødelægger skolens ejendele. Vi har den ordning, at man slipper med at betale 50 % af udgiften til uheldige småskader, hvis man med det samme fortæller os om det. Ved større ødelæggelser og forsikringssager opkræver vi det fulde beløb.

Værelset - hvad man skal og må

Værelset
Dit værelse er egentlig ikke dit. For det første deler du det jo med én eller flere andre elever og for det andet er det egentlig skolens – du låner det bare. Sommetider har skolen brug for dit værelse til kurser eller andet – Dette sker altid efter nærmere aftale med eleverne.

Det er tilladt at indrette sig på sit værelse med plakater, billeder m.v., hvis du benytter de metoder til ophængning, som vi anviser dig. Som udgangspunkt blander vi os ikke i, hvad du vil have hængende, men der er dog grænser for, hvad vi kan holde til. Derfor forbeholder vi os ret til at justere lidt på din dekorering. Men dette gælder i øvrigt også tøj og væremåde – vi skal kunne være her alle sammen.

Værelsesbytte
Det er altid spændende at finde ud af, hvem man skal bo sammen med på værelset. Vi gør os umage med at sammensætte gode værelser. Nogle gange kan det være svært at få til at fungere, men det er en vigtig del af din efterskoleuddannelse at lære, at være sammen med forskellige mennesker. 2 gange i løbet af året bytter vi værelser.

Værelsesrengøring
Hver morgen er der værelsesoprydning. Vi kalder det SEGA og du skal være klar klokken 07.00
Flere gange om ugen er der afsat tid til grundig rengøring.
Det er dig og din(e) rumbo(er) der skal holde orden og gøre rent på værelset.
Har du aldrig prøvet at gøre rent, skal vi nok lære dig det.

Sengetøj
Husk altid at have et ekstra sæt rent sengetøj i skabet og husk at skifte mindst hver 14. dag.

Ingen Ild!
På grund af risiko for brand, må hverken stearinlys eller fyrfadslys benyttes på værelserne.

El-artikler mm.
Du må medbringe et mindre stereoanlæg eller bluetooth-højttaler.  Mange elever ejer store flotte anlæg eller måske en Soundbox, dem er der desværre ikke plads til på skolen – hverken på værelset eller i vores ører. Vi forbeholder os ret til at hjemsende et anlæg, hvis det fylder for meget.
Man må ikke medbringe Tv-apparat.
På fællesgangene kan det være dejligt at have en El-kedel eller en toaster til fælles brug. Efter skolestart kan I aftale på gangmøderne, hvem der medbringer hvad.

Mini-ovne, mikrobølgeovne, køleskabe o.l. må dog ikke medbringes!

Nøgle
Ved skolestart får du udleveret en nøgle til dit værelse og skab. Hvis du mister din nøgle, skal du straks henvende dig på kontoret. Her vil du få udleveret en ny nøgle. Den nye nøgle koster kr. 250,- , der trækkes fra dit depositum.

Måltiderne

Vi spiser 6 gange om dagen, – 3 hovedmåltider og 3 kaffemåltider. Kaffemåltiderne bestemmer du selv om du vil komme til, men ved hovedmåltiderne skal du deltage. Ved hovedmåltiderne spiser du med din kontaktgruppe. Ved alle andre måltider er der frie pladser. Måltiderne er vigtige samlingspunkter på dagen, hvor vi alle er sammen og kan give beskeder.

På Lunderskov Efterskole får du god og varieret mad. Vores køkkenchef, kok og bager sørger for, at du får mad, du kender – men også får prøvet noget nyt. Du kan læse mere om mad på Lunderskov Efterskole her. 

Vi ser sådan på det, at alt hvad der foregår på vores efterskole er en form for undervisning. Det gælder også den mad, vi serverer. Holdninger til mad handler både om næring og læring.

Køkkenet er åbent
Ja, helt åbent er det ikke, for der er nogle hygiejneregler, der skal overholdes. Men vi lægger vægt på at være i dialog med eleverne.

Kökkenkraft
Eleverne bruger på skift en uge i køkkenet, hvor de er med til at lave den mad, de andre skal spise og på den måde lærer noget om madlavning, køkkenhygiejne og ernæring.

Pakkeliste

Pakkeliste

Hvad man skal medbringe – og hvad man ikke skal medbringe!

Computere

Vi forventer, at alle elever medbringer en bærbar computer til skolebrug. Den behøver ikke at være hverken ny eller fantastisk – bare den virker. Du kan benytte skolens trådløse netværk overalt på skolen, men bemærk: Netværket er slukket mellem 22:30 og 07:00.

Som alle andre personlige ejendele medtages computeren på eget ansvar. Computere på værelset skal være slukkede i tidsrummet 22:30 – 07:00.

Vi forventer, at computere primært bliver brugt som arbejdsredskaber. Tænk på, hvordan et efterskoleår ville blive, hvis alle sad på deres værelse med deres computer – ikke særlig sjovt!

Cykler

Elever kan medbringe en cykel på skolen, men det er ikke noget krav. Husk – det er ofte nødvendigt, at elever og forældre hjælpes ad med at holde øje med cyklens tilstand. Vi anbefaler, at cykelhjelm medbringes og bruges!

Musikanlæg

Du er meget velkommen til at medbringe en mindre Bluetooth-højtaler til værelset. Mange elever ejer store flotte anlæg og Soundboks, men der er ikke plads til dem på skolen, hverken på værelset eller i vores ører. Det er derfor tilladt at medbringe eksempelvis Soundboks eller store anlæg. Man må heller ikke medbringe Tv-apparat.

Køkkengrej

På fællesgangene kan det være dejligt at have en el-kedel eller en toaster til fælles brug. Efter skolestart, kan I på de respektive gange aftale, hvem der medbringer. Tingene bruges kun i gangenes tekøkkener. Det er ikke tilladt at have eller bruge en toaster på værelset.

Miniovne, mikrobølgeovne, køleskabe o.l. må dog ikke medbringes!

Softguns m.m.

Softguns og andre våben eller ulovlige knive vil vi ikke have på skolen!

Krus

Alle elever skal medbringe et krus, som kan benyttes på værelset, gangen og ture. Der må ikke lånes nogen form for service i køkkenet.

Musikinstrumenter

Tag meget gerne musikinstrumenter med! Skolen råder over en del instrumenter til rytmisk sammenspil og øvning, men elever, der for eksempel spiller blæseinstrumenter, skal selv medbringe instrumenter.

Ordbøger

Skolen har licens til ordbøger på nettet til dansk, tysk, engelsk og fransk. Er du vant til at bruge trykte ordbøger, skal du selv medbringe til de sprogfag, du har valgt, samt en retskrivnings- og betydningsordbog.

Sengetøj

Der skal medbringes dyne, pude og rullemadras samt 2 sæt sengelinned. Vådliggere skal medbringe gummilagen eller lignende.

Vi anbefaler at du medbringer en rullemadras i størrelse 80*200 cm, da vi har senge i varierende størrelser. Andre størrelser rullemadrasser kan også benyttes.

Skolesager

Du skal medbringe skoletaske og penalhus med skrivesager samt lommeregner. Vi anbefaler TEXAS TI-30X (til batteri eller med solceller) eller tilsvarende matematikregner til folkeskolens ældste klasser. Du må ikke bruge mobilens lommeregner til daglig. Skal du bruge mobilen til prøven, skal simkortet tages ud.

Du skal medbringe saks, passer, lineal, vinkelmåler og tegnetrekant. Hæfter og papir udleveres i nødvendigt omfang. Desuden skal du medbringe et USB-stik.

Sportsudstyr

Medbring idrætstøj og sko til indendørs idræt. Hvis du vil spille badminton eller bordtennis, skal du selv medbringe ketcher/bat og fjerbolde/bordtennisbolde. Husk også svømmetøj!

Fodboldstøvler må kun benyttes udendørs.

Sygesikringsbevis

Eleverne skal medbringe deres sygesikringsbevis og opbevare det på værelset.

Vask

Du har mulighed for at vaske/tørre tøj i skolens vaskeri – husk derfor en håndfuld 20’ere hvis du vil benytte dig af dette. Man kan ikke bruge mobile Pay.

 

Tjekliste

 Dyne og pude
 Rullemadras f.eks. 80×200
 2 sæt sengelinned
 Toiletsager
 Håndklæder
 Computer, bærbar
 Skrivebordslampe
 Hovedtelefoner
 USB-stick
 Lommeregner
 Saks og passer
 Tegnetrekant, vinkelmåler, lineal
 Krus
 Skriveunderlag
 Vækkeur!
 Papirkurv
 Vasketøjskurv
 Armbåndsur,  (du har ikke altid mobil på dig til at tjekke tiden)
 Skrivebordslampe
 Indendørs sportssko
 Skoletaske – Vigtigt!
 Udendørs sportssko
 Penalhus med indhold
 Idrætstøj
 Evt. badmintonketsjer
 Evt. svømmetøj
 Evt. musikinstrument
 Evt. cykel, cykelhjelm og cykellygter
 Evt. kamera