Som bekendt blev vores og resten af landets efterskoleelever sendt hjem i Marts 2020 på grund af COVID19. Her på Lunderskov Efterskole resulterede det i, at vi lige akkurat nåede hjem fra vores studietur til London, for så at sende eleverne direkte hjem til deres forældre uden meget tid til farvel og på gensyn og med en uvished om situationens omfang og alvor. Et omfang og en alvor, der snart skulle vise sig at være altafgørende for efterskoleåret 19/20.

Hvordan er det egentlig at være elev på en efterskole, for så lige pludselig at blive hjemsendt i to uger? Uger, der bliver til måneder og en reel tvivl om, hvorvidt man overhovedet får lov til at komme tilbage inden skoleårets afslutning. Emma deler her sine tanker om at være efterskoleelev under corona, og om hvad der rørte sig, da de endelig fik grønt lys til at komme tilbage på skolen – men med lidt nye spilleregler.