Har du prøvet at blive til grin i klassen, fordi du sagde noget forkert?

Har du prøvet at lade være med at svare, når læreren spørger, for ikke at blive til grin?

Har du prøvet, at ingen siger noget i klassen, fordi alle er bange for at svare forkert?

Det har vi alle, men det er helt tosset.
Man går jo i skole for at lære noget, man ikke kunne i forvejen – ellers kunne man lige så godt blive hjemme.

I skolen bør det handle om at flest muligt lærer mest muligt nyt – hver dag. – Ikke hvem der kan hvad i forvejen.

Fejl er godt!
På Lunderskov Efterskole arbejder vi på at skabe et miljø i klasserne, hvor man tør lave fejl – mange fejl. For fejl er en naturlig vej til at lære.
Nogle steder er det desværre sådan, at eleverne ikke tør sige noget i klassen, fordi de er bange for at blive til grin. Sådan et sted vil vi ikke være!
Derfor er vi meget opmærksomme på, at klasserne udvikler, hvad vi kalder en “læringskultur” frem for en “præstationskultur”.

Niveaudeling – Tryghed og passende udfordringer
I næsten alle fag er eleverne niveaudelt på tværs af 9. og 10. klasse. Det giver bedre læringsmiljø og højere motivation.
Tænk bare på, hvor forskellige eleverne er i din nuværende klasse – og tænk så på, at eleverne på Lunderskov Efterskole kommer fra mere end 175 forskellige klasser.
Det giver meget mening at niveaudele.
Sidst på skoleåret sørger vi for, at du bliver klar til den rigtige prøve.

Det sociale er det vigtigste
Vi ved godt, at det allervigtigste for de fleste er, at være tryg og føle sig som en del af klassens fællesskab – ingen ønsker at være udenfor.
I en klasse, hvor man ikke er bange for at blive uhjælpeligt til grin på grund af en fejl, har man meget mere overskud til at være nysgerrig og lære nye ting. Derfor bruger vi tid og kræfter på holdene på at tale åbent om de forskellige måder, hver elev kan understøtte eller undergrave det fælles ønske om en tryg læringskultur.

Lyst til at lære mere
Vi skal nok nå pensum. Men det vigtigste er ikke, om du lige lærer andengradsligningen første dag, du møder den. Det er meget vigtigere, at du hver dag oplever, hvor fedt det er at lære noget nyt, så du har endnu mere lyst til at lære nyt dagen efter.