I denne uge har vi fællesuge. En anderledes uge, som vi har flere gange i løbet af skoleåret. Men hvorfor er det så vigtigt med de fællesuger?

Pædagogisk leder, Inger Moltesen Fogh, siger at tanken er at eleverne skal arbejde anderledes med den viden de får i den daglige undervisning. “Man skal bruge de ting man har lært i sine almindelige fag i praksis. God faglighed er tværfaglighed!” I fællesugerne samarbejder man i grupper, og i nogle tilfælde også sammen med nogen man ikke er vant til at arbejde sammen med. Men man skal alligevel lægge noget energi i det samarbejde, for at nå frem til et godt fælles resultat. Eleverne er så at sige afhængige af hinanden, og kan lære at bruge hinandens forcer fornuftigt.

Denne fællesuge har “innovation” som overskrift og sætter elevernes logiske og kreative evner i gang, når de skal forsøge at løse opgaver inden for naturfag. Bl.a. bygges der broer af ispinde, som skal kunne holde mindst 10 kg, der kreeres lamper af papir, kastes med æg indhyllet i balloner, snakkes om Leonardo Da Vinci og skrives sange om Pythagoras.